aUI - English


a
â
A
Â
b
c
d
e
ê
E
Ě
f
g
h
i
î
I
Î
j
k
L
m
n
o
ô
O
Ô
p
Ø
r
s
t
u
û
U
Û
v
w
x
y
Y
Ŷ
z

j


jEvsjEvsn[drink-Concrete]drink
jEwE-drYvevjEwE-drYvevv[ice-slide-through-Means]ice skate
jEwE-LugajEwE-Lugan[ice-Round-house]igloo
jEwE-rYvedjEwE-rYvedn[skate-Tool]ice skates
jEwE-rYvevjEwE-rYvevv[ice-slide]slidejEwE-rYvedjEwE-rYvednice skatesjEwE-drYvevjEwE-drYvevvice skate
jEwE-rYvevjEwE-rYvevv[ice-slide]slidejEwE-rYvedjEwE-rYvednice skatesjEwE-drYvevjEwE-drYvevvice skate
jEwE-rYvevjEwE-rYvevv[ice-slide]slidejEwE-rYvedjEwE-rYvednice skatesjEwE-drYvevjEwE-drYvevvice skate
jEYt-gnasjEYt-gnasn[liquid-from (source)-Big-container]tank
jEYwE-gyEmosjEYwE-gyEmosn[jelly-coelenterate]jellyfish
jEzjEzn[liquid-Part]dropjEzevjEzevvdrip
jEzjEzn[liquid-Part]dropjEzevjEzevvdrip
jEz-majEz-man[drop-shape]pear shapejEz-mamjEz-mamadjpyriform
jEz-majEz-man[drop-shape]pear shapejEz-mamjEz-mamadjpyriform
jEz-mamjEz-mamadj[drop-shape-Qualifier]pyriform
jEzevjEzevv[drop-move]drip
ji-maLji-maLn[Equal-Light-circle]equatorji-maLmji-maLmadjequatorial
ji-maLji-maLn[Equal-Light-circle]equatorji-maLmji-maLmadjequatorial
ji-maL-niazji-maL-niazn[equator-tropic-region]tropical zone
ji-maLmji-maLmadj[equator-Qualifier]equatorial
jiOdjiOdn[Equal-sight-Tool]mirrorjiOd-evjiOd-evvmirror
jiOdjiOdn[Equal-sight-Tool]mirrorjiOd-evjiOd-evvmirror
jiOd-evjiOd-evv[mirror-move]mirror
jiOmjiOmadj[Equal-sight-Quality]alikejiOmsjiOmsncopyjiOmsevjiOmsevvcopyjiOmavjiOmavvlook alikejiOmevjiOmevvimitate, mimicjiOvjiOvvdepictjiOvsjiOvsnpicturejiOsjiOsnlikeness, image
jiOmjiOmadj[Equal-sight-Quality]alikejiOmsjiOmsncopyjiOmsevjiOmsevvcopyjiOmavjiOmavvlook alikejiOmevjiOmevvimitate, mimicjiOvjiOvvdepictjiOvsjiOvsnpicturejiOsjiOsnlikeness, image
jiOmjiOmadj[Equal-sight-Quality]alikejiOmsjiOmsncopyjiOmsevjiOmsevvcopyjiOmavjiOmavvlook alikejiOmevjiOmevvimitate, mimicjiOvjiOvvdepictjiOvsjiOvsnpicturejiOsjiOsnlikeness, image