Ayta Abellen - English


a
b
c
d
e
g
h
m
i
j
k
l
n
o
p
r
s
t
u
w
y

g


gabyongabyon1Nhoegabyon2Vhoe
gadgadgadgadgadgadV1scrubigad2scrapeAmpangadgad kan ongot.You are scraping out the fruit of the coconut.
gadrapongadraponNglass jar
gagadgagadAdvonlydadaytoy/ Gagad anan yati ye malyadi kon ihabi.Only this is already all that is possible for me to say.
gagahgagahVurge to do something quicklyaporaen/ panagdarasGinagah na yan omalih.He urged him to leave quickly.der.anggumagahhurryangkagagahrushing to doginagahdid quicklymagagahhurry
gahalawNkalawkalawkalaw
gahanggahaŋNhot, spicymaanghangnagasang
gahgahgahgahV1scrubgasgasManggahgah kan kaldiro.You scrub the kettle.2rubGahgahan mon ahin ye kenan manok.Rub the chicken with salt.3scrapeder.nagahgahscraped
gahpanggahpaŋAdjcoarsemagaspangnagaspangMagahpang ye katat na uli ha panaon.Her skin is coarse because of the weather.
gahtohgastos1NexpenseAnoy gahtoh mo ha panyag nin yatin baey?How much is your expense in making this house?2VspendgastusAhe mo gahtohen ye pilak mo ha homain kowinta a bagay.Don't spend your money on worthless things.der.gahtohanspendginahtohexpendedmagahtohexpensive
gahtohander. ofgahtohVspendgastohangastusan
galabiyadogalabiyadoV1offendgarabyadu/ nalugi2mistreat
galakgakgalakgakNsnakegarakgak
galamaygalamayNfinger, toekamayramay
galanggalaŋV1praisegalangpanangdayawAmpanggalang kitawo kanan Apo Dioh.We are praising the Lord God.2respect, honor3politeder.ampanggalangworshippingampanggalanganplace of worshipampangigalanghonoringanggalangenhonoringan-igalanghonoringgalangenpraiseginalangTo worship, reverence directly, face to face.igalangwill honoringgalangTo worship or reverence indirectly, not face to face.maigalangwill praisemakapagalangcan cause honormanggalangwill praisemapanggalanghonoringmigalangwill honornaggalanggalanganfake worshipnanggalanghonoredpagalangcausing to honorpanggalangpraise, worshippanggalanganplace of worshippangigalanghonoring
galangender. ofgalangVpraisepupurihinidaydayaw
galanggatanggalaŋgataŋAdjfar apart
galawgalawAdjactivekilosgarawMagalaw ye anak mo.Your child is active.der.naggalawmoved around
galawagawgalawagawNringergalawgaw/ garamugam
galegalɨAdjundercookednagares
galenggepenggalɨŋgɨpɨŋNdeformity
galing2galiŋNamulet
galing1galiŋ1Advwellgalinglaing2Nskill3Vwellder.ampaggalinggalinganpretending to be wisegalinggalinganTo fake or act like one is good or skillful when one is really not.ginomalingTo get bettergumalingbecome skilledkagalingvery skilledkagalinganskillmagagalingbettermagalingskillfulmangagalingskilled
galinggalingander. ofgaling1Vact goodpagbutihin galingenlalaingen
galogadgalogadNraspgaradgad