Ayta Abellen - English


a
b
c
d
e
g
h
m
i
j
k
l
n
o
p
r
s
t
u
w
y

n


nanaPro13SG.GEN23SG.GEN.POSS
naabader. ofabaVdelayednaabalanataktak
naabotder. ofabotVreachednaratingnadanun
naadalder. ofadalVlearnnapag-aralannaadal
naadalander. ofadalVlearnednaturoannaadalan
naagwatder. ofagwatVtore downgumuhonarba
naaheder. ofaheVbecame nothingnawalanaawan
naahwagder. ofahwagVwas disorderlynabbuak
naakopnaʡakopder. ofakopVget by handfulMalabong ti naakop na ta mabilal yay daokap na.He got a big handful because his palm is big
naalihder. ofalihVremovenaalisnaikkat
naaliketder. ofaliketVhappynasiyahannaragsakan
naaliketander. ofaliketVbecame happy
naalkohander. ofalkohVnapalamutiannaarkusan
naameyander. ofameyVshadednasilungannalinungan
naamotander. ofamotVbecame hotnaarawannainitan
naampagder. ofampagVfellnahulognatinnag
naampolingder. ofampolingAdvnearlymuntikdandani
naanamder. ofanamVgonemawalanapukaw
naanolnaʡanolder. ofanolVdrift
naaponnaʡaponder. ofapon2Advyesterdaykahaponidi kalman
naatayVnahikayatnaiguyod
nabaander. ofbaVthought incorrectlyinakalaimpagarup
nabadogder. ofbadogVbeatnapalonapang-or
nabahader. ofbahaVreadnabasanabasa
nabalayander. ofbalayVrecognizednakilalanailasin