Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

ŋ


ŋaʼŋa᷇ʼn7/8old skin after wound
ŋaʼ (ŋaʼsə)ŋáʼ (ŋáʼsə́)v.trto open s.th.
ŋaa1ŋǎaposs.pron6my own (emph.)
ŋaa2ŋāan3/2spider
ŋaa3ŋāaposs.pron6my
ŋaa muʼŋàa mùʼadvonce, finally, definitely
ŋaa-nsiŋŋāa-nsīŋposs.pron6our (incl.)
ŋaa-nsooŋāa-nsôoposs.pron6our (dual)
ŋaaŋaaŋáaŋa᷇an7/8crow
ŋaaŋuuŋǎaŋûun1/2hippopotamus
ŋaʼnəŋáʼnə́v.itrto open
ŋaŋləŋàŋlə́v.itrto struggle
ŋaʼsəŋāʼsə̄adjopen
ŋay1ŋàyn9/10strength, power
ŋay2ŋa᷆yn9/10medicine (material to produce medicine)
ŋaytəŋáytə́v.itrto be happy
ŋəŋə̂dem.pron6these
ŋəə kwiŋŋə́ə kwíŋn9/10elbow
ŋga1ŋgán3~7/8antelope
ŋga2ŋgàn9/10cashew nut
ŋga bayŋgá bàyn3~7/8bushbuck
ŋga mbuŋŋgá mbùŋn3~7/8mountain reedbuck
ŋga njuŋŋgá njùŋn3~7/8waterbuck
ŋga shuubayŋgá shūubàyn1/2kind of bird (red bill)
ŋgaa1ŋga᷆an9/2divider