Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

v


vaŋvāŋposs.pron2, 8my
vaŋ (vaŋbwa)vāŋ (váŋbwā)n1/2children
vaŋ-nsiŋvāŋ-nsīŋposs.pron2, 8our (incl.)
vaŋ-nsoovāŋ-nsôoposs.pron2, 8our (dual)
vayváyn7/8kind of tree
1və᷇poss.pron2, 8your (sg.)
2və̂dem.pron2, 8these
vəbəŋvə̀bə̂ŋn-/2kind of farming (dig weeds and cover with soil)
vədɨʼvə̀dɨ́ʼn-/8places
vəfaŋvə̀fāŋn-/2kind of dress (black dress of death people)
vəgwiŋvə̀gwîŋn-/2kind of farming (dig ridges with grass inside to plant cocoyams)
VəjiaVə̀jían-/2Bamali
vəkivə̀kìwə̀zwìn1/2women
vəki ŋkusəvə̀kí ŋkúsə̄n1/2older women related to a death
vəkoʼvə̀kóʼn-/8ladder
vəkwaavə̀kwāan-/8~13door-post, shelf above door
vəkweyvə̀kwêyn-/2kind of farming (add soil on ridges)
vəkwəvə̀kwə̄n-/2joint pains
vəlɔʼ1və̀lɔ̂ʼn-/3ornament
vəlɔʼ2və̀lɔ̂ʼn-/8occasion, gladness
vəlɔŋ1və̀lɔ̂ŋn-/2kind of cloth (small cloth tied around arm by relatives of a death)
vəlɔŋ2və̀lɔ̂ŋn-/8action at the end of death celebration
vəlwaŋvə̀lwáŋn-/8prosperity
vəndenəvə̀ndènə́n-/8hiding
vəndɔʼvə̀ndɔ᷆ʼn-/2glasses

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >