Browse English


1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

a


achilles tendonɜ̀≠kùn ŋ̀kɔ́ⁿdnachilles tendon
act, dokʷ≠ɛ̀lvact, doder.kʷ≠ɛ̀l-à
affair, palaverpʷ≠ɔ̀jɔ́naffair, palaver
agama lizard (red-headed)kɪ̀≠pàᵐbàpl.pɪ̀≠pàᵐbànagama lizard (red-headed)
allpùlótadvallkìtìkìtadvall; whole; everything
and, withconjand, with
animalpʊ̀≠jàmpl.mà≠jàmnanimal
antelopeŋ≠gòp1pl.ŋ≠gòp2nantelope
armpitmè≠éⁿtʃnarmpit
ashesà≠tɔ̂pl.tɔ̂1nashes
ask, requestkʷ≠òŋ-ìnvask, request