Search results for "bɨʼ"

bɨbɨʼ /bɨ̀bɨ̌ʼ/ [bɪ̀bɪ̌ʔ] n. 8 lèvres
Comments (0)

 

bɨbɨʼ bɨ nʉm /bɨbɨʼ bɨ nʉm/ [bɨbɨʔ bɨ nʊm] lct. lèvres
Comments (0)

 

bɨʼ /bɨ́ʼ/ [bɪ́ʔ] n. 1/2 fossé
Comments (0)

 

bɨʼlɨ /bɨ́ʼlɨ́/ [bɪ́ʔlɪ́] n. bruit nuisible
Comments (0)

 

bɨʼrɨ /bɨ́ʼrɨ́/ [bɪ́ʔəɾɪ́] id. mort
Comments (0)

 

ebɨʼ mpom we si é mih /èbɨ̀ʼ mpóm wé sí é mîh/ [èbɪ̀ʔ mpóm wé sí é mîh] lct. se prosterner; toucher les fronts par terre, en adorant; adorer;
Comments (0)

 

ebɨʼ /èbɨ̂ʼ/ [èbɪ̂ʔ] inf. poser
Comments (0)

 

ebɨʼ /èbɨ̂ʼ/ [èbɪ̂ʔ] n. 5/6 tas
Comments (0)

 

ebɨʼla /èbɨ̂ʼlà/ [èbɪ̂ʔəlà] inf. agir avec excès
Comments (0)

 

mopam /mòpǎm/ [mòpǎm] n. 6a beaucoup de gens
Comments (0)