Search results for "eliʼ é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl"

eliʼ é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl /èlîʼ é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l/ [èlîʔ é gœ́ʔɾá-gœ́ʔɾá è mòcjɛ̀ʔ mò ɲʊ̂l] lct. être attristé
Comments (0)