Search results for "mɨnjwɨʼla"

ejoʼo mɨnjwɨʼla /èjóʼò mɨ́njwɨ̀ʼlà/ [èɟóʔò mɪ́nɟʏ̀ʔəlà] lct. exaucer les prières
Comments (0)

 

esa mɨnjwɨʼla é l'efu /èsâ mɨ́njwɨ̀ʼlà é l'èfû/ [èsâ mɪ́nɟʏ̀ʔəlà é lèfû] lct. prier pour
Comments (0)

 

mɨnjwɨʼla /mɨ̀njwɨ̀ʼlà/ [mɪ̀nɟʏ̀ʔəlà] n. 4 prière
Comments (0)