Search results for "mode"

efol ofwah we /èfòl ò̀fwàh wé/ [èfòl ò̀fʋàh ʋé] lct. être modeste
Comments (0)

 

ejʉ mode /èjʉ̂ módè/ [èɟʊ̂ módè] lct. produire les récoltes
Comments (0)

 

eti mode /ètì módè/ [ètì módè] lct. jeûner
Comments (0)

 

mode /mòdè/ [mòdè] n. 6a nourriture
Comments (0)

 

mode mo ekpa /mòdè mó ékpà/ [mòdè mé:kpà] lct. viande
Comments (0)