Search results for "mongɨr"

mongɨr [mòngɨ̀r] mofwah e momo
Comments (0)

 

esa mongɨr /èsâ móngɨ̀r/ [èsâ móŋgɪ̀ɾ] lct. se livrer à la magie
Comments (0)

 

mofwah e momo /mòfwáh è mómó/ [mòfʋáh è mómó] (mongɨr) lct. gris-gris
Comments (0)