Search results for "njwɨʼa-nkoo"

abe e njwɨʼa-nkoo /àbè è njwɨ́ʼá-nkóó/ [àbè: nɟʏ́ʔáŋkó:] lct. sans pitié
Comments (0)

 

ebe e ncwɨncwɨa e njwɨʼa-nkoo /èbè è ncwɨ́ncwɨ́à è njwɨ́ʼá-nkóó/ [èbè: ncʏ́ncʏ́à è nɟʏ́ʔáŋkó:] lct. clément et compatissant
Comments (0)

 

njwɨʼa-nkoo /njwɨ́ʼá-nkóó/ [nɟʏ́ʔáŋkó:] n. 3/4 miséricorde; pitié
Comments (0)