Search results for "sa bé ndɨ ekamle ó"

sa bé ndɨ ekamle ó /sá bé ndɨ́ èkàmlè ó/ [sá bé ndɪ́ èkàmlǒ:] lct. protégé
Comments (0)