Search results for "sa ndɨ é bul jɨŋɔ ɛ"

sa ndɨ é bul jɨŋɔ ɛ /sá ndɨ́ é bǔl jɨ̀ŋɔ̀ ɛ̌/ [sá ndɪ́ é bǔl ɟɪ̀ŋɔ̀ ɛ̌] lct. ce qui est important
Comments (0)