bɨbaa bɨ embɨa /bɨ̀bàà bɨ́ émbɨ̀à/ [bɪ̀bà: bɪ́ émbɪ̀à] lct. énumération des bienfait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *