eliʼe be é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl /èlíʼè bé é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l/ [èlíʔè bé: gœ́ʔəɾá-gœ́ʔəɾá è mòcjɛ̀ʼ mò ɲʊ̂l] lct. les rendre attristés

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *