esyɛɛ be mocyeele /è̀syɛ̀ɛ̀ bé mòcyéèlě/ [è̀sjɛ̀: bé mòcjê:lě] lct. bénir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *