bɨsa bɨ mpoʼo /bɨ̀sá bɨ́ mpóʼò/ [bɪ̀sá bɪ́ mpóʔò] lct. la vie d'un clan ou famille

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *