lakitlumakitvnaikascend, get into, get up ontolumakit na duangan kada' kita liuliumo mae'.Naik di perahu supaya kita segera berangkat.Get into the boat so we can get going.mangalakitivmenunggangi, mengendarairide on, travel inmangalakiti kuda mae' na ale'.menunggangi kuda ke kebun.ride the horse to the garden.lakitannkendaraantransport, vehiclelakitonv1dinaikkanboardedKodi' ia lakitonmo na kapal.Sebentar lagi ia akan dinaikkan ke kapal.Soon he will be put on the boat.2kesurupan, kerasukanpossessed by an evil spiritIa isianmo nolakiton na meena.Dia sudah pernah kerasukan oleh setan.She was once possessed by an evil spirit.Sinonimlansu'onlansu'

Leave a Reply

Your email address will not be published.