Abjad Bahasa Balantak

Bahasa Balantak memakai dua puluh satu abjad, sebagai berikut:

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Ww, Yy, ‘.

Kamus ini disusun mengikuti urutan huruf di atas ini.

(Huruf Ff, Qq, Vv, Xx, Zz, tidak terdapat dalam bahasa Balantak, kecuali pada kata serapan.)