آبَستَگ1ˈaː.basˌtaɡadjآپُس ۔pregnant animalحاملہ جانور