تُرسَگtorsagvar.تْرُسَّگtrossagpst.تُرسِتtorsetvar.تُڑسَگtorhsagترسگv. impersbe afraid; be frightened; be scared; fear