Beli - English


k


kurutu [    ] L,L,L 1n crippled person 2adj crippled, lame
kutë adj different
kutëkutë [     ] H,M,H,M adj different
kutu [   ] L,L n comb handle
Kpapaꞌdɔ [    ] L,L,L n Tribe name (lit. mouth of fire)
Kpërï Ranga n place name (lit. tree bed)