Bimoba – English


A
B
ch
D
F
G
gb
H
I
J
K
kp
L
M
N
Ŋ
ŋm
ny
P
R
S
T
U
W
Y

D


daa1vto buyN loon sinna min daaI want groundnuts to buyN kɔɔ daak a min saa daa siatI am going to market to buy honeyA daa a liatir na yinŋaa-e?How much did you buy your shirt?Likkpentu
daa2vto blowWɔŋ daaThe wind is blowingWoŋ toona nba tee
daa3advstillN lek daa be daak ni yoo nba na.I am still in the market at this hour.Bina piinlee i na kin yɔɔrɔ sik Kumasi ŋaan u bia lek daa be lipo.It is twenty years ago that my senior brother went to Kumasi but he is still there.RnWBim20
daa kiv1not yet, do not Min daa ki jaŋ nan pookɔɔnu.I am not up to marriage age.Min daa ki mi ma saa kun yoo nba.I do not know when I will go home.RnWBim202do notRnWBim20
daa kuradveverydayBaknam saa u kpaab ni daa kura.Baknam goes to his farm everyday.Jɔɔn ki loon wuu saa sakur daa kur.John does not want to go to school everyday.Bonlia
daabirnslave
daadovdo not climbWoŋ toona nba tee
daagɔɔntvdon't sleepBonlia
daajobonbiirevening, getting darkYoo
daajooknevening
daajook-jeetnsupperJeet nan bonnyunyuut
daajoouknevening timeDefid saa kun dinna daajoouk na wa.David will come home this evening.Yoo
daakirreg. infl.dainmarketRnWBim20Kinkarboa
daalndayRnWBim20
daamiiadjhardship, worriesPaaru
daamiiuvworry
daan1ndrinksDaŋabooru
daan2preverbreferring to past, under a year but more than a day (time-depth marker)N daan ki mɔk likirii yoo nba ki bi daan kɔi lurin na.I did not have money at the time that the fertilizer was sold.RnWBim20
daaniiirreg. infl. ofdaaŋ1daaŋ2
daanɔpl.dammnownerPeuk na daanɔ tee ŋmee?Who is the owner of this sheep?Tiŋ nba na mɔk dammThis land has got owners.RnWBim20
daansɔɔnsomeone who
daantaanairreg. infl. ofdaantann2
daantana1irreg. infl. ofdaantann1
daantana2unspec. var. ofdaantann1