Bimoba – English


A
B
ch
D
F
G
gb
H
I
J
K
kp
L
M
N
Ŋ
ŋm
ny
P
R
S
T
U
W
Y

W


waa1vwaak danceYanii nan waak
waab1irreg. infl.waabit2vdiminish, smallNyun na waab nan nurɔ n wur-a.The water is too small to be bathed with.Bik na, a waab nan kaa sukii chamba na wa.You this child, you are too small to insult this elderly man.Yabint nan ninanŋ
waab2irreg. infl.waabit1vdecrease, reduceBuŋ na ni nyun waab bonhiann.The water in this river has decreased a lot.Maa won chet Soapaak n won la nan u sitik waab pamm.When I met Soapaak, I realised that he has reduced a lot.Bonlia
waabit1irreg. infl. ofwaab2
waabit2irreg. infl. ofwaab1
waabɔtirpl.waabɔtanpuff adderWaii
waagorik1irreg. infl.waagoriinhunchbackBinbeŋinba lebtir
waagorik2irreg. infl.waagoriinhumpYiar booru nba biir nirɔ
waajiantirreg. infl. ofwaajiauŋ
waajiauŋirreg. infl.waajiantncobraBonbubɔkit
waakorunkooukirreg. infl.waakorunkootna greenish long snakeBonbubɔkit
waakperirreg. infl.waakperanpythonBonbubɔkit
waakperairreg. infl. ofwaakper
waakpinkpemikirreg. infl.waakpinkpamitna type of treeBi jiit waakpinkpemik faat ki tee tebuk.We use the leaves of this tree to prepare herbal medicine.Waakpinkpemik tiik see Kantum kpaab ni.This tree is found in Kantum's farm.Tiinii
waalabiriiirreg. infl. ofwaalabirik
waalabirikirreg. infl.waalabiriinviperBonbubɔkit
waalɔnyounger siblingRnWBim20
waamonairreg. infl. ofwaamɔnn
waamɔnnirreg. infl.waamonantype of brownish snakeRnWBim20Bonbubɔkit
waanadjsmalln mɔk dii waanI have small millet