Bimoba – English


A
B
ch
D
F
G
gb
H
I
J
K
kp
L
M
N
Ŋ
ŋm
ny
P
R
S
T
U
W
Y

Y


yaa1vopenN diiuk tanmɔb yaa kimaan n gan biira.The door of my room is open because my door is broken.A nyun bobir nbaa yaa na jɔkint saa baa leŋa.As your water pot is open some dirt will fall into it.Bonwuunkara
yaa/yayapl.yaya nbangrandmotherSɔnKpiir
yaababirpl.yaababancap
yaaboona2irreg. infl. ofyaaboonn
yaaboonnirreg. infl.yaaboona2ngrandchildSɔnKpiir
yaabukngranulated saltRnWBim20
yaakvto move over
yaaniiirreg. infl. ofyaaŋ
yaaninbinairreg. infl. ofyaaninbinn
yaaninbinnirreg. infl.yaaninbinankidneyNirɔ nɔɔkinbona
yaanninbina2irreg. infl.yaanninbina1nkidneysBonkobuk gbanant paak sana
yaant2perf.yaant1vto yawnFii tuukii loon fin yaant li ŋan kaa pii a mɔb.If you want to yawn it is good you cover your mouth.Fa ji yaantir munlele na li want nan bakint soora wa.As you yawn frequently it suggests that you are tired.RnWBim20Ninmonn-booru
yaaŋirreg. infl.yaaniinlower backN baa yaaŋ ni yiare lipaak kin jiiu saan sibit.My father had pain in his lower back so I took him to hospital.Konkper won baa tiik ki la daŋ u yaaŋ ni.Konper fell from a tree yesterday and had an injury in his lower back.Nurɔ nan u gbanant paak sana
yaarin1nsaltJeet nan bonnyunyuut
yaarin2nsaltŊaak
yaarlitukamazementBonlia
yaatvto move away fromNinnauŋ
yaayooniancientBonlia
yabadjlarge, plenty, manyN karwanta yab bonchiann dun naMy maize is plenty this year
yaba is manyJaŋnann