Bimoba – English


A
B
ch
D
F
G
gb
H
I
J
K
kp
L
M
N
Ŋ
ŋm
ny
P
R
S
T
U
W
Y

T


teenv1to do, did, madeFine teen kin tan ki saan sakur dinna.You made me not to go to school today.Ŋmee teen kin kpauŋ na tan yukiri?Who made my guinea fowl to fly away.N ninja, bee kaa teen nna?My brother, why did you do that?RnWBim202to make, to create
teninMondayDaa
teriiirreg. infl. ofterik
terikirreg. infl.teriinboundaryKpaab nan goonn
tipro1weTi won saa saan Tamal wonnaWe will go to Tamale tomorrowRnWBim202ourTi naa be baatua doo-e.Our mother lives abroad.RnWBim20
tian1nshoutMabooru paaku
tian2irreg. infl. oftiar
tianii1nstoryLabafachiauŋ
tianii2irreg. infl. oftiaŋ
tianjaiirreg. infl. oftianjak
tianjakirreg. infl.tianjainpointed beardNurɔ nan u gbanant paak sana
tiaŋirreg. infl.tianii2nbeardNurɔ nan u gbanant paak sana
tiarirreg. infl.tian2nrememberParni binbeŋ
tibikirreg. infl.tibisn tree seedlingTiik nan u paak sana
tibinbowGbanant binbeŋ
tibisirreg. infl. oftibik
tichɔɔnu1deforestationBonlia
tichɔɔnu2cut-down treeDaat toona
tichɔɔrairreg. infl. oftichɔɔrɔ
tichɔɔrɔirreg. infl.tichɔɔrantree fellerDaat toona
tiikunspec. var.tiinintreeSaant ki saa kar tiik na nyakir Go and sit under the treeRnWBim20
tiikŋmaniiirreg. infl. oftiikŋmaŋ
tiikŋmaŋirreg. infl.tiikŋmaniinfruit calabashTiinii
tiin1vfearBee te kaa tiin jaŋmanii?Why are you afraid?N yɔak, a mi nan soakur tiin kuunma?My friend, do you know everyone fears death?Niib mɔtaauk labanafaanu
tiin2vrunningSakurbik na tiin nantaar bonchiannThis school child is good at running.Ninmonn-booru