ŋmaaripiiknOctoberŊmaaripiik tee sinpeer ŋmaarike.October is groundnuts harvesting month.Ŋmaariipiik ni tee karwantmaata chɔɔnu ŋmarike biak.October is also fresh maize harvesting month.Ŋmaarii/daa