ŋmaamunnirreg. infl.ŋmaamunanfull moon Ŋmaarik baar ŋmaamunn dinnae.The moon has become a full moon today.Ŋmarik baar ŋmaamunn dinnae lipaak u bɔkitii na.Today is full moon suggesting that its half way done.Sanpaak