ŋmaaripiik nan ŋanleenDecemberŊmaarik na-e tee burnyɔ ŋmaarik.This month is the month of ChristmasŊmarik na nie ki bi ji joot naamɔɔr.It is this month that they begin to burn the bushes.Ŋmaarii/daa