ŋmaariiŋanloobnJuneŊmaariŋanloob ni tee nyapormɔŋe.June is the month that early millet flowers.Jatong din senn nan u saa pa u pan na ŋmaariiŋanloob niŋe.Jatong pledged that he will redeem his debt in the sixth month.Ŋmaarii/daa