ŋmaapaaŋnnew moonŊmaapaaŋ won saa nyi wonna.The new moon will appear tomorrow.Miisoa yet nan u loon wun piin u ŋapaaŋ maanu ŋmaapaaŋ na ni.Miisoa said that he wants to start his new house building project in this new moon.Sanpaak