ŋmaariŋanyianSeptemberŊmaariŋanyia ni tee nyugbeeuk ŋmaarike.September is the flooding month here.Ŋmaariiŋanyia nie ki ti piint sinpeeru.We begin to harvest groundnuts in September.Ŋmaarii/daa