Browse

 

Browse Bissa-Barka

a
b
d
e
ɛ
ə
f
g
h
i
ɩ
k
l
m
n
ɲ
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
v
w
y
z

ə


əlmən n amende
Ərzumə mɩŋŋa n.pr Vendredi Saint (sem. domains: Christianisme, Cérémonie.)
ərzumə n.pr vendredi (sem. domains: Jours de la semaine.)
əlmən n amende (sem. domains: Amende.)