Ilocano - Bolinao


d


da isudarasara
da isunaraya
daanantigo
dackel ken uki'meg a babaebalkak
dackel nga balaypalasyo
dackel nga kagatikurab
dackel nga sugatkwab
dackel ti tyanmatyan2
dadackel nga garitkalangkalang
dadackel nga katawaadak'akan
dadackel nga saan nga napintas nga kitaenmarakab 2
dadackel ti pangalmapangal
dadaelensidaen
dadakkel nga timekbariton
dadakkelenalakyen
dadanesduksa'
dadangrangrang
dadaulomagdumina
daddumararuma
DadiDadi
daepdaep
dag-dagulituman-uman
dagaangenmaanem'em
dagamangawsumlag 2
dagasendalanen
dagdaga ken mulmulamihura
dagdagendagdagen
dagdagenkiwkiwan
dagdagullitenuman-umanen
dagdagupenaden
dagdagusen ng umuliitalandas
dagidiaysarain
dagidiaysuoysaraytaw
dagita naysarain
dagostampor
daguiti masapulmatkap
dagullitenuman-umanen
dagumkadayem
dagumdagumtenek