Ilocano - Bolinao


k


ka'nakanka'nakan
ka'noka'no 1
ka'nomaka'no
kaaalis iti sabali nga lugarmigrasyon
kaababakaantedan
kaababaanminimon
kaababawankaababwan
kaadduanpanay
kaadokagulpi
kaadu ti matmataymurtalidad
kaadwannurmal 1
kaadwenka'bawen
kaakabaankaagabaan
kaakikidankaakiputan
kaakonaynayasistinti
kaal-alakakalap
kaal'alis dakapangiyalis
kaalaskaduka'
kaan nga kaankisam-kisam
kaan-anakkapangabing
kaap-apankappako
kaarrubakabaraybay
kaarubakaabay
kaasiyaninganga'dwen
kaasyanmaka'dwan
kaasyan na kamikiryiliyson
kaatid'dogundoy
kaatiddoglawigkaanrwan
kaawaykuntraryo
kaay-ayamkaikap
kaayonmaiayon
kaba'yankabbayan
kababakaarawas
kababaketan aminsangkaakulawan
kababalinnikamatunong
kabadanganalalay