Ilocano - Bolinao


n


naimbag a kinataourbanidad
naimbag noganagana 2
naimonmaimon
naimonmaimon
naimpismaimpis
naimpluwinsyamaimpluwinsya
naimulapangmumula
naimutmaimot
nainanaanmabu'kasan 1
naing'gitmaimbel
naingetistrikto
nainget nga aramidenakudyen
naipa'boma'met
naipa'lebnilukbob
naipaaymaigagara
naipabatokipalkeb
naipagalesmikundaros
naipagalismikudras
naipaknimaisin'ep
naipakurusmaipabanlag
naipal'laismisapda'
naipalagipmasambit
naipaltiingbirtod
naipararebipalkeb
naipasngayiyabing
naipasublimipu'talek
naipasubomapasubo'
naipulipulikerker 2
naipunitmapunit
nairanamabansagan
nairimpaspuryadi'
nairingpas nga aramidmagawaan
nairuarmakasapat
nairugiipundar
nairwammaparmaw
nairwamtarayap
naisaadnumbrado
naisaang iti dalikanmakasyang
naisagana nga pagpakanipakna'
naisagidmakudit
naisagudmaisalampad
naisalatsalampad
naisampamaisin'ep
naisanglad nga lugan iti taawmisapda'
naisapda iti igidmisapda'
naisapda iti igid ti baybaymisapda'