Ilocano - Bolinao


n


naidanon iti kortemaidarom
naidarummaidarom
naideket ti nangdadael ti itsuramamutapot
naidisnog ti sakamiparikdo'
naidulasmipadalunot
naidulinadi
naidumaispisyal
naiduma ti panagkaaramid na pino'pulidon-pulido
naidumdumamanayunggaring
naigalismikundaros
naigalutis'er
naigasgasmisyad
naigid'datomabansagan
naiginawnirumbit
naik'katanmaglatan 1
naikaruskusmikubras
naikat ket nalpasirimpas
naikatanmaglatan 1
naikeddengsignos
naikkanmabyan 1
naikkatanmabaw'asan
naikonomyakasimpitan
nailansamaipasak
nailangitan a kinabaknangmailangitan
nailangitan nga ragsakmailangitan
nailasinipwira 2
nailayospakaanor
nailemmengadi
naileppasmaiwakas
nailetitsido
nailigibanlog
nailigtaslikid
nailippasinadal
nailubungan a sanikwakamamain
nailutlutmairu'mot 1
naim-imbagbali1 2
naimasmataway
naimatagankadlaw
naimatangmaimaton 1
naimatanganmasi'gir
naimatangemmar'eb
naimatmatanganmaimatunan
naimbagpuod
naimbag a kinataourbanidad