Ilocano - Bolinao


=
a
b
c
d
e
-
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

v


Victoria pagay nga mula daguiti taga isla Santiaga BolinaoVictoria