Ilocano - Bolinao


v


Victoria pagay nga mula daguiti taga isla Santiaga BolinaoVictoria