Tagalog - Bolinao


-
a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
ng
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

b


ba'eni'ban
ba'utiyasot
baaglubay
baba ti mataba'ba' mata
babaddekanduda'daan
babaenyupa' sa
babaen itisigon
babai nga dumadait iti bado ti babbaimudista
babai nga ilako na ti kinababai nabalangkantis 2
babai nga iskautbabayin iskawt
babainpaka'lek
babalsaenbabalsawen
babaonenibabaki'
babasaenbabasawen
babasaen nga ado iti retrato namagasin 1
babasilbasel
babasit a banagsabor
babasit a biggang nga maitayab no agpurpuorleyew
babasit nga alonmarimrim