Tagalog - Bolinao


i


ibang bayanabrod
ibang-ibamaiduma
ibangkoibangko
ibangonbangunen
ibastaibasta'
ibat ibaiduma
ibatoikudas
ibentailako'
ibibigayipagamet
ibigay ang lahati'pos 2
ibigay mo iyon sa akinmodti 2
ibilad para patuyuinbataden 1
ibinaba ang padausdosluslusen
ibinigay ang isang bagay at may karapatan siyaisuyo'
ibinilanggoipukok
ibintangiparsa
ibintang.akusawen
ibnaba ang layagluslusen
ibong mababang lipadbalangkantis 2
ibotobutusan
ibugaipugso
ibuhos ang kayang gawinted'en
ibukaibuka'
ibuka'ka'mamayangka'
ibukasiyabri
ibukay na mabutii'sed
ibulongiyanas
ibulsaibulsa 1
ibulwakburwak
ibulyawiburyaw
ibunrakibunrak