Tagalog - Bolinao


i


i-shootisyot
iabotitudol
iabotgawang
iabot ang kamayiyagwang 2
iagapayiyampad
iagpangpialepen
iakyatiyuli'
ialayikumit
ialay ang serbisyokumit
iambaiyawad
ianunsyopaipatanda'
iangkalaipundo 1
iatrasiyatras 2
iayos ng paikotbalukayen
ibaduma
iba naman ang gagawasubrayen
iba't-ibang bagayartikulo 1
iba't-ibang uri ng pagkainkisam-kisamen
ibab^ayupa'
ibabalaitawag
ibabalikmangisubli'
ibabang pabitinumuy'oy
ibagaytumukoy
ibahagiitao
ibahayi'yan
ibahin ang pag-uusapanmaikalamyat
ibalibagmangikudas
ibalikisubli'
ibalik sa dating lugarmaibabawi'
ibambangpupulswan
ibanatmangatkat
ibang bansaabrod