Tagalog - Bolinao


i


i-shootisyot
iabotitudol
iabot ang kamayiyagwang 2
iagapayiyampad
iagpangpialepen
iakyatiyuli'
ialay ang serbisyokumit
iambaiyawad
iangkalaipundo 1
ianunsyopaipatanda'
iatrasiyatras 2
iayos ng paikotbalukayen
ibaduma
iba naman ang gagawasubrayen
iba't-ibang bagayartikulo 1
iba't-ibang uri ng pagkainkisam-kisamen