Tagalog - Bolinao


m


maaaring gawinpusibilidad
maaaring magkasalmakapangasal
maaaring mahabolmasambot
maaaring pagpatayuanipapa'dengan
maabomakber
maabusomaabuso
maadatmaadat
maagawmasampat
maagrabyadomaagrabyado
maaksayamabalor 2
maakusahanmaakusawan
maakyatkula'yat
maala-alamapanemtem
maalaalapakapanemtem
maalabokmata'pok
maalagamapaga