Tagalog - Bolinao


m


maalatma'sin
maalikabokmarinetmata'pok
maalimpungatanmakaipakna
maalinsanganputeng-puteng
maalinsanganankada-kadaymen
maalipinmaaripen
maaliwkuyungen
maam^ouyamo'
maambisyonmaapisyon
maambon.madarumadim
maamo'maamo'
maamong pagsasalitasiuuyamo'
maamoymaangot 1
maanakmaanak
Maaninag*(patnag)