Tagalog - Bolinao


m


mabagal ang kilosayam'ayam
mabagal kumilospatay-patay
mabaghanmadaepan
mabagomauman
mabah`omabang'et
mabah^omasangor
mabahalaumaburido
mabaho at malaking sugatkating
mabait na magsalitakauyamuan
mabaklimabari'
mabalakubakmarikrik
mabalammabalam
mabalanimamadawi
mabalatanmalupisan
mabali'sumpal
mabaligtadmaburang'it
mabalikanmapasublian