Tagalog - Bolinao


m


maaar`imagawa' 1
maaaripusibli
maaaring gawinpusibilidad
maaaring magkasalmakapangasal
maaaring mahabolmasambot
maaaring pagpatayuanipapa'dengan
maabomakber
maadatmaadat
maagrabyadomaagrabyado
maaksayamabalor 2
maakusahanmaakusawan
maakyatkula'yat
maala-alamapanemtem
maalaalapakapanemtem
maalabokmata'pok
maalagamapaga
maalatma'sin
maalikabokmarinetmata'pok
maalimpungatanmakaipakna
maalinsanganputeng-puteng
maalinsanganankada-kadaymen
maalipinmaaripen
maalismaglat 1
maaliwmanguyong
maam^ouyamo'
maambisyonmaapisyon
maamo'maamo'
maamong pagsasalitasiuuyamo'
maanakmaanak
Maaninag*(patnag)
maantalado'aley
maang-maanganpikanu-kano