Tagalog - Bolinao


n


na kayokamoyna
na kutsilyokya'
na langtana 1
na nagingsinan2
na ngaedet 2
na sa ayosmasin'ep
na silawsilaw
naaamoymaangot
naaayon sa batasligal
naaayon sa hihip ng hanginbulon 1
naagahanmasakbayan 1
naakitpaayat
naalaalapanemteman
naalimpungatanmapakna
naalismabaw'as
naalis agadrimpas
naalis ang ibamabaw'asan
Naanakan.maararakan
naanayrumuken
naanimayatab
naanyayahankumbidado
naanyayahanmasagyat 1
naapektohanapiktawan
naapektuhanmaapiktawan
nababaluktotmapiklu-piklo'
nababaluktotdilastiko
nababanatdilastiko
nababasamabasa
nababatidmalingat 2
nababayaranmabayadan
nabagomaigamer
nabagyomabagyo 1
nabakuran ng alambremaalamri
nabal^i na sanga ng kahoymaspal
nabaldamabalda
nabaliktadtalimbwagrusngi
nabaling ang pansinribang
nabaliwmaluang
nabalomabalo