Tagalog - Bolinao


n


nagmamadaliapurado
nagmamadali'gumanat
nagmamahalamasuhito
nagmamanihomagmaniho 2
nagmanatumawir
nagmarkamabareran
nagmumuni-muniruyeng-ruyeng
nagmuragumuda
nagmyembromagmyimbro
nagniningningkidla-kidlap
nagngalitmigeget
nagpababadpabarbar
nagpabigtipaibitay
nagpadugopadayaen
nagpahiramipable'
nagpaikut-ikotbaladbalad
nagpakabab^anipamaayupa'
nagpakasalpakasal
nagpalakimangalugalo
nagpalasingnikabok
nagpalit ng balatluspok
nagpaluwalabunado
nagpangulomagmutor
nagpapaanakpartira
nagpapagawa'mamagwa'
Nagpapagodmipagal
nagpapainitparangrang
nagpapakatimakagate'
nagpapakumbabamiayupa'
nagpapalalomakaluod
nagpapalamigpiparay'ep
nagpapalu'anmibalbalan
nagpapaluanmiambakan
nagpapasiglaparigsawen
nagpapasikatmagpasikat
nagpapasikatmipasirayo
nagpapatawamamaka'lis
nagpapatayanpinnatyan
nagpapatigasanmipatib'eyan
nagpapatupadpamatukid
nagpapayamanpipayaman
nagparinigpada'gisan
nagpasalamatnikisalamat
nagpasamanipalamo'
nagpataninipapa'sekan
nagpatimogmamagatanan
nagpupuriraywen
nagpustisonipustiso
nagputukantinumra-tumrak