Tagalog - Bolinao


p


paderpadil
padingpading
padiranpadilen
padpadpungos
padrepadri
padrinopadrino
padulasinpadalunuten
padyamaspadyama
pag aawakudwa'dwan
pag awitpagkanta
pag iling-ilingpameyeng-peyeng
pag-aahitmiahit
pag-aalaga ng bulaklakplurikultura
pag-aalalapakaaburido
pag-aalborotopa'sel
pag-aalisiliminasyon
pag-aalispanganglat
pag-aalsapagriribildi
pag-aar^ipakaikon
pag-aaral ng paggamotmidisina