Tagalog - Bolinao


p


paghalinaubuen
paghalu-haluinpilawuken
paghanapanpakadumugan
paghandaanipanadya'
paghandainpasadyaen
paghanduganmangida'ton
paghangapadamagan
paghanguganpangida'tunan 1
paghaplasiyamris
pagharappakiadap
paghasa ng ngipingumaritigit
paghasainpiasaen
paghawak sa bata na nakabukas ang paa sa baywangmangipasaklang
paghawakanpamitbitan
paghayumapangayuma
paghigabmi'wab
paghihigantipammale'
paghihigantimabal'anbinggatibo
paghihikbikasisin'ek
paghihilodiwengdiweng
paghihilotpangingilot
paghihimagsikmagribilyon
paghihinalapagsususpitsa
paghihinapisumareng'eng
paghihintaypammarate'
paghihintaypanana'gan
paghihintokatetgen
paghihinto' sa trabahotayam
paghihingalopangingitpel
paghihipduluken
paghikbikasisin'ek
paghila ng lubid ng mabilisanaruba
paghilotmasahi
paghina sa katawanmasdo
paghinalaanpagsuspitsawan
paghintayinpata'ganen
paghingapinanawa
paghingipakakidawat
paghiwalayanpisyayan
paghiwalayinmamisyay
paghuhukaypangngali
paghuhukompangungukom